Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1966

Berelson B. - Steiner G. A.:
Human Behavior. An Inventory of Scientific Ftndings [737]

A., Berelson B. - Steiner G.. 1966. „Human Behavior. An Inventory of Scientific Ftndings.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (5): 737-737

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz