Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1966

Lassová H.:
Betty Frieden, Mýtus ženství [719]

H., Lassová. 1966. „Betty Frieden, Mýtus ženství.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (5): 719-722

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz