Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1966

Krbec L.:
Autorita jako sociální vymoženost [717]

L., Krbec. 1966. „Autorita jako sociální vymoženost.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (5): 717-718

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz