Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1966

Král J.:
Pitirim A. Sorokin: Sociology of Yesterday, Today and Tomorrow [714]

J., Král. 1966. „Pitirim A. Sorokin: Sociology of Yesterday, Today and Tomorrow.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (5): 714-715

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz