Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 5/1966

Filipcová B.:
Některé výsledky a metodologické problémy výzkumů mimopracovní doby a volného času [653]

B., Filipcová. 1966. „Některé výsledky a metodologické problémy výzkumů mimopracovní doby a volného času.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (5): 653-663

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz