Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Czech Sociological Review 4/1966

Czech issue

Content

Stati

Mihalík J.:
K otázkám rozvoja sociológie práce, priemyslu a podniku na Slovensku [521]

Slejška D. - Solecký V.:
Orientační schéma sociální struktury průmys­lového závodu [527]

Braunreuther K.:
Ke koncepci sociologického rozboru organizace [533]

Kohout J. - Kolář J.:
Komplexní sociologický průzkum v Tesle Pardubice [546]

Battěk R.:
Příspěvek ke studiu pracovních skupin v socialistickém průmyslu [558]

Musil J.:
Názory Maxe Webera na funkci vědy ve společnosti [573]

Strmiska Z.:
Nad ukončeným dílem G. Gurvitche [588]

Recenze

Parket J. L.:
Toward a Unified Theory of Management. Ed. by H. Koontz [596]

Kohout J.:
Příspěvek k sociologii manažerů [597]

Háková L.:
Czlowiek w organizacji przemyslowej, Red. M. Hirszowiczová [599]

Slávik D.:
Recenze časopisu Studia socjologiczne za II. pololetí 1965 (č.3-4) [602]

Strup J:
Jean Fourastié, 40000 hodin [603]

Havlínová M.:
Individuum a společnost [605]

Gašparec I.:
Robert Escarpit, Sociologie de la Iittérature [606]

Baumann B.:
Cíle, metody a úkoly Institutu pro literaturu a umělecké masové techniky při universitě v Bordeaux [608]

Metodologická rubrika

Linhart J.:
Několik poznámek k měření předpokladů stabilizace brigádníků na Ostravsku [609]

Malík M.:
Registrátory nebinárních odpovědí [612]

Zprávy a informace

Fišera J. - Machonin P.:
Konference o sociální struktuře v Jugoslávii [613]

Mošner O.:
Podnětný seminář o základních sociologických otázkách [618]

Prokůpek L.:
Prof. dr. Wladyslaw Markiewicz v CSSR [620]

Slávik D.:
K vytváření socialistického modelu průmyslových vztahů [620]

Kalivoda V.:
Seminář o sociologii veřejného mínění [624]

Gabalová A. - Šťastná Z.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [626]

Z domova i ze světa

Z domova... [630]

...i ze světa [630]

Anotované práce

Valenta Z.:
Fyzická a duševní práce za socialismu [637]

Čihák M.:
Vědeckotechnická revoluce a její důsledky v soudobém kapitalismu [638]

Tereščenko V. I.:
Organizácia a riadenie. Skúsenosti USA [639]

Topitsch E.:
Logik der Sozialwissenschaften [639]

Dahrendorf R.:
Industrie und Betriebssoziologie [640]

Wesolowski W.:
Robotnicy o swojej pracy i swoich zakladoch [640]

Petrák B.:
Základní' vymezení problematiky tělesné výchovy jako speciální sociologické dísciplíny [641]

Procházka M.:
K otázkám rozvoje lékařské sociologie [641]

Rosenmayr L. - Köckeis E.:
Umwelt und Familie alter Menschen [641]

Sufin Z.:
Wspólzaležnošci miedzy technicznymi, organízacyjnymi i spolecznymi warunkami pracy [641]

Bibliografie

Z nejnovější britské sociologické literatury [643]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz