Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Sauvy A.:
L'opinion publique [510]

A., Sauvy. 1966. „L'opinion publique.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 510-510

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz