Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Machonin P.:
Změny v postavení pracujících v čs. závodech od r. 1945 do dneška [512]

P., Machonin. 1966. „Změny v postavení pracujících v čs. závodech od r. 1945 do dneška.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 512-512

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz