Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Kobr J.:
Organizace průmyslu průmyslových podniků v nové soustavě řízení [512]

J., Kobr. 1966. „Organizace průmyslu průmyslových podniků v nové soustavě řízení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 512-512

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz