Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Klein A. - Speigner W.:
Ergebnisse einer betriebssoziologischen Untersuchung [514]

W., Klein A. - Speigner. 1966. „Ergebnisse einer betriebssoziologischen Untersuchung.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 514-514

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz