Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Ben - David B.:
Professions in the Class System of Present Day Societies [507]

B., Ben - David. 1966. „Professions in the Class System of Present Day Societies.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 507-507

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz