Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Kolařík J.:
Kolokvium o formách spolupráce se sociology venkova ze socialistických zemí [492]

J., Kolařík. 1966. „Kolokvium o formách spolupráce se sociology venkova ze socialistických zemí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 492-494

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz