Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Potužil F.:
Nová sociologie v Sovětském svazu [452]

F., Potužil. 1966. „Nová sociologie v Sovětském svazu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 452-452

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz