Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Loewenstein B.:
Teorie odlehčovacích mechanismů (A. Gehlen Studien zur Anthropologie und Sozíologie) [457]

B., Loewenstein. 1966. „Teorie odlehčovacích mechanismů (A. Gehlen Studien zur Anthropologie und Sozíologie).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 457-458

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz