Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Koiaia J,:
Pracovní morálka v Jugoslávii (Rudi Supek, Omladina na putu bratstva) [462]

J, Koiaia, . 1966. „Pracovní morálka v Jugoslávii (Rudi Supek, Omladina na putu bratstva).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 462-462

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz