Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Srb V. - Kučera M.:
Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR [405]

M., Srb V. - Kučera. 1966. „Struktura obyvatelstva v městech a na vesnici v ČSSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 405-416

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz