Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Schimmerling H.:
Některé otázky hmotné zainteresovanosti družstevníků z hlediska prořesionografickéh [417]

H., Schimmerling. 1966. „Některé otázky hmotné zainteresovanosti družstevníků z hlediska prořesionografickéh.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 417-424

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz