Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Matoušek V.:
Soudobé tendence rovnoměrnosti a koncentrace osídlení v kapitalistických a socialistických zemích. I. část [425]

V., Matoušek. 1966. „Soudobé tendence rovnoměrnosti a koncentrace osídlení v kapitalistických a socialistických zemích. I. část.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 425-434

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz