Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Kubíčková M.:
Ještě dovětek k diskusi o západoněmecké sociologii mládeže [448]

M., Kubíčková. 1966. „Ještě dovětek k diskusi o západoněmecké sociologii mládeže.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 448-449

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz