Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 3/1966

Dumazedier J.:
Volný čas [443]

J., Dumazedier. 1966. „Volný čas.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (3): 443-447

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz