Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Tondl L. - Nekola J.:
Nové rysy v úloze vědy [296]

J., Tondl L. - Nekola. 1966. „Nové rysy v úloze vědy.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 296-315

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz