Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Richta R.:
Povaha a souvislosti vědeokotechnické revoluce [146]

R., Richta. 1966. „Povaha a souvislosti vědeokotechnické revoluce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 146-186

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz