Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Průcha M.:
Vědeckotechnická revoluce a problémy tzv. "filosofické antropologie" [253]

M., Průcha. 1966. „Vědeckotechnická revoluce a problémy tzv. "filosofické antropologie".“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 253-254

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz