Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Král M.:
Vědeckotechnická revoluce a řízení [316]

M., Král. 1966. „Vědeckotechnická revoluce a řízení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 316-325

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz