Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Kotásek J. - Pařízek V.:
Vědeckotechnická revoluce a vzdělávací systém [213]

V., Kotásek J. - Pařízek. 1966. „Vědeckotechnická revoluce a vzdělávací systém.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 213-217

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz