Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Hrouda M.:
Vysoké školy a vědeckotechnická revoluce [205]

M., Hrouda. 1966. „Vysoké školy a vědeckotechnická revoluce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 205-212

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz