Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 2/1966

Dubská l. - Šindelář J.:
K ideologické problematice vědeckotechnické revoluce [337]

J., Dubská l. - Šindelář. 1966. „K ideologické problematice vědeckotechnické revoluce.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (2): 337

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz