Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4/2007

Czech issue

Content

CONTENTS

Marek Skovajsa:
Editorial [671]

ARTICLES

Zdeněk R. Nešpor:
Czech Sociology of Religion in the Period between 1948 and 1989 [675]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Ladislav Rabušic, Beatrice-Elena Chromková Manea:
One-child Families in the Czech Republic. Who Are the People Who Have or Plan to Have Just One Child? [699]

Anna Šťastná:
A Second Child in the Family – The Preferences and Values of Czech Women [721]

Zdeněk Uherek:
Roma Migration from Slovakia in the Context of European Migration Trends [747]

ESSAYS

Ilja Šrubař:
Patočka’s Practical Philosophy as an Analysis of Modernity [775]

KAREL B. MÜLLER:
Forming Positive Identities between the Past and the Future. A Contribution to the European Identity Project [785]

REVIEW ARTICLES

JOHANN P. ARNASON:
Czech Experience and Sociological Reflection: Notes on Pavel Machonin’s Book Czech Society and Sociological Knowledge [809]

JUBILEEES

Miloslav Petrusek, Milan Tuček:
Pavel Machonin – Scientist, Teacher, Friend (*1927) [821]

PORTRAITS

Miloslav Petrusek:
Four Orchids for Richard Rorty [825]

SYMPOZIUM

Jiří Musil:
Patočka’s Europe and the Czechs [833]

REVIEWS

Miloslav Petrusek:
Maria Hirszowicz: Stąd, ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery [845]

Zdeněk R. Nešpor:
Miroslav Tížik: K sociologii novej religiozity. Podoby zmeny náboženského života v 20. storočí [848]

Zuzana Uhde:
Nancy Fraser: Rozvíjení radikální imaginace. Globální přerozdělování, uznání a reprezentace [851]

Jiří Přibáň:
Frank I. Michelman, Alessandro Ferrara: Polemika o ústavě [855]

INFORMATION

Zdenka Mansfeldová, Petra Rakušanová:
Missing Links? Citizenship, Civil Society & Political Parties in European Constitutional Politics [859]

Jakub Mareš:
Konference Teorie jednání: jeden koncept, mnoho koncepcí [862]

Michaela Vojtková:
Konference České demografické společnosti (ČDS) – Regionální demografie [865]

Lukáš Matuška, Hynek Jeřábek:
Sociální spravedlnost v mezinárodní perspektivě – Projekt ISJP s českou účastí a červencové setkání RC Sociology of Law (ISA) v Berlíně [868]

Roman Vido:
Konference Secularity and Religious Vitality/Sécularités et Vitalités Religieuses [871]

Magdalena Górska, Zuzana Uhde:
Konference Gender and Citizenship in a Multicultural Context [874]

Aleš Sekot:
Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS) [878]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz