Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Schulz Th. W.:
Transforming Traditional Agriculture [135]

W., Schulz Th.. 1966. „Transforming Traditional Agriculture.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 135-135

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz