Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Osipov G. V.:
Sovremennaja buržuaznaja sociologia [133]

V., Osipov G.. 1966. „Sovremennaja buržuaznaja sociologia.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 133-133

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz