Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Frank B. - Rehberg E. - Hof A. M.:
Untersuchungen zur Soziologie der Lehrer an berufsbildenden Schulen [135]

M., Frank B. - Rehberg E. - Hof A.. 1966. „Untersuchungen zur Soziologie der Lehrer an berufsbildenden Schulen.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 135-135

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz