Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Cartwright D. - Zander A.:
Group Dynamics, Research and Theory [131]

A., Cartwright D. - Zander. 1966. „Group Dynamics, Research and Theory.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 131-131

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz