Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Berelson B.:
The Behavioral Sciences Today [132]

B., Berelson. 1966. „The Behavioral Sciences Today.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 132-132

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz