Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Pazderová M.:
Současný stav polské sociologie města [120]

M., Pazderová. 1966. „Současný stav polské sociologie města.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 120-122

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz