Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Slejška D. - Solař J.:
Nerevoluční úvahy o revoluci [84]

J., Slejška D. - Solař. 1966. „Nerevoluční úvahy o revoluci.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 84-84

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz