Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Král J.:
J. Madge, The Origins of Scientific Sociology [81]

J., Král. 1966. „J. Madge, The Origins of Scientific Sociology.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 81-81

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz