Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Vodák P.:
Některé psychické a sociální faktory v delinkvenci dětí a dístvých [53]

P., Vodák. 1966. „Některé psychické a sociální faktory v delinkvenci dětí a dístvých.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 53-63

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz