Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1966

Kubíčková M.:
Ze sociologických výpovědí o západoněmecké mládeži. Je současná mládež skeptická? [36]

M., Kubíčková. 1966. „Ze sociologických výpovědí o západoněmecké mládeži. Je současná mládež skeptická?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2 (1): 36-52

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz