Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Czech Sociological Review 1/1966

Czech issue

Content

Stati

Adamec C.:
Počátky výzkumu veřejného mínění u nás. I. část [1]

Kahuda F.:
Příspěvek k řešení problému sociálního zrání mladého člověka v pracovní sféře [17]

Kubíčková M.:
Ze sociologických výpovědí o západoněmecké mládeži. Je současná mládež skeptická? [36]

Vodák P.:
Některé psychické a sociální faktory v delinkvenci dětí a dístvých [53]

Macko F.:
K materiálnej a duchovnej stránke životnej úrovne robotníkov vlastníkov pódy [64]

Mácha K.:
Hledisko přirozenosti při zkoumání lidských vztahů [78]

Slejška D.:
Ještě replika [80]

Recenze

Král J.:
J. Madge, The Origins of Scientific Sociology [81]

Kohout J.:
E. Ginzberg, Technology and Social Change [82]

Slejška D. - Solař J.:
Nerevoluční úvahy o revoluci [84]

Slejška D.:
Příspěvek. k sociologii venkova [85]

Bauerová J.:
Recenze knihy Charčeva "Manželství a rodina v SSSR" [88]

Petrusek M.:
Současná psychologie na Západě [93]

Nakonečný M.:
Hofstatter P. R., Sozialpsychologie [97]

Zprávy a informace

Fajfr F.:
Sociologie a demografie [100]

Lamser V.:
Pohled na francouzskou sociologii [101]

Bondy M.:
Becker O.: Zpráva o letní škole sociálně psychologických problémů v organizacích v Haagu [107]

Blucha J.:
Aktuální otázky sociologie práce (Informace o jednání sociologické konference v Maďarsku) [116]

Pazderová M.:
Současný stav polské sociologie města [120]

Osvald V.:
Sociologie tisku, rádia a televize [123]

Gabalová A. - Filipec J.:
Z činnosti Čs. sociologické společnosti [124]

Z domova i ze světa

Z domova... [125]

...i ze světa [125]

Anotované práce

Parsons T.:
Essay in Sociological Theory [130]

Sorokin P. A.:
Modern Historical and Social Philosophies [130]

Cartwright D. - Zander A.:
Group Dynamics, Research and Theory [131]

Szczepanski J.:
Zagadnienia socíologii wspólczesnej [131]

Wiatr J. J.:
Czlowiek i historie [131]

Berelson B.:
The Behavioral Sciences Today [132]

Sovremennyj kapitalizm i buržuaznaja sociologia. Sborník [132]

Baud E.:
Les relations humaines [133]

Benseler F.:
Der manipulierte Mensch [133]

Osipov G. V.:
Sovremennaja buržuaznaja sociologia [133]

Glenn V. F.:
Career Patterns of Part-time Farmers and Their Corrtact with the Agricultural Extension Service [134]

Simpson G.:
A Durkheim Fragment [134]

Wette W.:
Prominenz und Elite. Kritische Gedanken zur gegenwartigen Gesellschaft ( [134]

Frank B. - Rehberg E. - Hof A. M.:
Untersuchungen zur Soziologie der Lehrer an berufsbildenden Schulen [135]

Personality and Sodal Systems. Sborník [135]

Schulz Th. W.:
Transforming Traditional Agriculture [135]

Z dopisů redakci

Slávik D.:
Poznámky k Máchovu teoretickému projektu předmětu vědy o lidských vztazích [136]

Bibliografie

Petrusek M.:
Bibliografie sociologické literatury 1960-1964 [137]

Moderní encyklopedická díla ze sociologie a příbuzných oborů [138]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz