Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1965

Ehrlich E. - Szczepanski J. - Tepicht J.:
Social and Political Transformations in Poland [761]

J., Ehrlich E. - Szczepanski J. - Tepicht. 1965. „Social and Political Transformations in Poland.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (6): 761-761

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz