Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1965

Pomaizl K.:
Konference filosofických a sociologických časopisů evropských socialistických zemí [742]

K., Pomaizl. 1965. „Konference filosofických a sociologických časopisů evropských socialistických zemí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (6): 742-744

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz