Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1965

Malík M.:
Problematika sběru vstupních dat v sociologickém výzkumu [738]

M., Malík. 1965. „Problematika sběru vstupních dat v sociologickém výzkumu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (6): 738-741

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz