Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1965

Slejška D.:
Baumanův přístup k systematickému výkladu marxistické sociologie [708]

D., Slejška. 1965. „Baumanův přístup k systematickému výkladu marxistické sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (6): 708-712

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz