Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 6/1965

Koncepce rozvoje československé sociologie v letech 1966-1970 (zpracoval P. Machonin) [649]

, . 1965. „Koncepce rozvoje československé sociologie v letech 1966-1970 (zpracoval P. Machonin).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (6): 649-655

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz