Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Kolář J.:
Maria Hirszowiczová, Konfrontacje socjologiczne [456]

J., Kolář. 1965. „Maria Hirszowiczová, Konfrontacje socjologiczne.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 456-460

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz