Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Bauerová J.:
Polský pohled na problémy "současnosti a mládeže" [454]

J., Bauerová. 1965. „Polský pohled na problémy "současnosti a mládeže".“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 454-455

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz