Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Večeřa J., - Machonin P.:
Z jednáni stranických orgánů ÚV KSČ o sociologii v ČSSR [357]

J., Večeřa, - Machonin P.. 1965. „Z jednáni stranických orgánů ÚV KSČ o sociologii v ČSSR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 357-374

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz