Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Slejška D.:
Pospolitostní struktura v modelu socialistického podniku [406]

D., Slejška. 1965. „Pospolitostní struktura v modelu socialistického podniku.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 406-409

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz