Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Kapr J. - Šafář Z.:
Kvizový způsob testování znalostí středoškoláků při přijímacích zkouškách na lékařské fakulty [424]

Z., Kapr J. - Šafář. 1965. „Kvizový způsob testování znalostí středoškoláků při přijímacích zkouškách na lékařské fakulty.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 424-430

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz