Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 4/1965

Janišová H.:
Využívání mechanizačních a automatizačních prostředků v sociologickém výzkumu [410]

H., Janišová. 1965. „Využívání mechanizačních a automatizačních prostředků v sociologickém výzkumu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1 (4): 410-423

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz